Formacions de Jazz

FORMACIONS DE JAZZ DE L’ESCOLA


Les Orquestres de Música Moderna de la nostra escola són un dels puntals del programa d’estudis de l’Aula de Música. Tenen com a finalitat
oferir a l’estudiant la possibilitat d’adquirir formació i experiència en un grup de gran format.


ELS OBJECTIUS


– Conèixer el repertori habitual d’ una Big Band.
– Conèixer les diferents grans Big Bands de la història: Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman, Maria Schneider……
– Dominar les articulacions i dinàmiques de tota l’orquestra.
– Establir criteris interpretatius, de compenetració i de feina col·lectiva.
– Entendre com la improvisació encaixa en l´esquema d´un arranjament.
– Millorar el llenguatge i la lectura a vista.
– Entendre les indicacions del director
– Aprendre i assumir un rol propi en cada moment interpretatiu.
– Desenvolupar hàbits i tècniques d’assaig. Generar una disciplina d’assaig.
– Desenvolupar capacitats per al treball col·lectiu.


ELS CONTINGUTS


– Treball d’afinació, unísons, solis, backgrounds…
– Exercicis de dinàmiques.
– Treball de diferents tipus d’articulacions.
– Feina de repertori amb swing tradicional, contemporani….
– La Big Band com a instrument d’acompanyament per a la veu.


LES NOSTRES BIG BANDS


L’ A Munt Jazz Band és la formació de més gran format de l’Aula de Música. Adreçada a qualsevol «músic» adult, ofereix la possibilitat
de tocar i gaudir de la música amb diferents estils, sigui el Swing, Blues, Funk……
La Jazz Band Canalla es tracta d’un projecte adreçat a alumnes d’entre 10 i 16 anys.
La Nins Jazz Band està adreçada als alumnes més petits d’entre 7 i 10 anys.